Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Nieuws

30.07.2018
Regeling watergevoelige openruimtegebieden (WORG)

Het besluit van de Vlaamse Regering inzake de nadere regels voor de aanduiding van watergevoelige openruimtegebieden (WORG's) is op 30 juli 2018 gepubliceerd in het Staatsblad.  

Dit BVR bepaalt ook de inwerkingtreding van de VCRO-bepalingen inzake de WORG’s (art. 5.6.8 en 5.6.9 VCRO):

"Art. 9. Artikel 91 en 92 van het decreet van 8 december 2017 houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving treden in werking op de dag van de inwerkingtreding van dit besluit.""

Het BVR en de VCRO-bepalingen treden aldus beiden in werking op 9 augustus 2018 (= 10 dagen na publicatie in het Staatsblad).