Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Nieuws

03.04.2019
Archeologiewetgeving wijzigt op 1 april 2019

Er zal nog steeds in bepaalde gevallen een archeologienota bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning gevoegd moeten worden. Maar om de behandelingstermijn sneller te doen verlopen, worden de archeologienota’s niet meer bekrachtigd. In de plaats daarvan komt een meldingsplicht voor de erkende archeoloog die de archeologienota opmaakt en een aktename door het agentschap of de onroerenderfgoedgemeente.

Meerdere formulieren van de omgevingsvergunning zijn dan ook (licht) gewijzigd om de nieuwe terminologie te gebruiken.

Meer info op de site van Onroerend Erfgoed