Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Nieuws

05.04.2019
Luchtvaartadvieskaart gewijzigd op 1 april 2019

Op 21 maart 2019 heeft minister Van den Heuvel een nieuwe luchtvaartadvieskaart vastgesteld. Die treedt in werking op 1 april 2019.

De luchtvaartadvieskaart legt de hoogte vast waarboven het advies van het Directoraat-Generaal Luchtvaart verplicht moet worden ingewonnen bij een aanvraag voor omgevingsvergunning.

De rechtstreekse link naar de kaart.

Een handleiding vindt u hier.