Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

r.a.d.rotator

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen: Beleidskaders

Thematische beleidskaders geven op een meer concrete wijze invulling aan de ruimtelijke visie en concepten uit het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen.

Departement Omgeving ontwikkelt de volgende 6 thematische beleidskaders: