Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Focusgebied T.OP Limburg

T.OP Limburg focust op het gebied ‘Centraal Limburg’: daar waar de sluiting van Ford zich het sterkst laat voelen. Om tot effectieve ontwikkelingsstrategieën te komen, wordt wel voortdurend ingezoomd op concrete cases of uitgezoomd om het gebied te positioneren in ruimere context, tot het schaalniveau van de Europese deltametropool.