Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Ontwerpend Onderzoek

Ontwerpend onderzoek is een creatieve onderzoeksmethode die het mogelijk maakt om verschillende ideeën te onderzoeken en uit te werken. Typisch hierbij is dat er vaak 'out of the box' wordt gedacht. 

De resultaten hiervan zijn geen bindende plannen. Het gaat om denkoefeningen met als doel oa het op gang brengen van een dialoog. 

Ontwerpend onderzoek voor T.OP Centraal-Limburg

Van juni tot december 2013 voerde Maat-ontwerpers in samenwerking met ZUS (Zones Urbaines Sensibles) ontwerpend onderzoek uit voor T.OP Limburg. De opdracht kaderde binnen Labo Ruimte, het open samenwerkingsverband tussen Ruimte Vlaanderen en het Team Vlaams Bouwmeester. Dat voorzag de nodige vrije onderzoeksruimte om de ontwikkelingspotenties van het gebied en synergie in beeld te brengen.

Download het eindrapport van de opdracht Ontwerpend onderzoek voor het territoriaal ontwikkelingsprogramma Centraal-Limburg (pdf - 136MB)