Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

RE-MINE Poort Genk

De Genkse regio als hub voor circulaire economie 

In de regio Genk mikken de geplande acties op een beter afgestemd industrieel beleid en een strategische positionering van de stedelijke omgeving als multiproductief economisch knooppunt.

Doelstellingen

RE-MINE Poort Genk wil een netwerk van diverse bedrijfslocaties uittekenen, dat wordt ingebed in de stedelijk context van Genk. Het doel is om de bestaande economische activiteiten te diversifiëren en intensifiëren, en zo de  circulaire economie alle kansen te geven. Door de (logistieke) verbindingen tussen bedrijven en bedrijfslocaties te verbeteren worden de economische activiteiten beter aangesloten op de stedelijke dynamiek. Een hoge ruimtelijke efficiëntie - met slimme kruisverbindingen, gesloten energie- en materialenstromen en mobiliteit - zal het kader creëren voor een innovatief ondernemingsklimaat.
Een prioritaire actie is de herontwikkeling van de Ford-site. De inplanting van nieuwe activiteiten op de voormalige autobouwsite zal immers de hefboom zijn voor de economische revival van de regio in zijn geheel.

Partners

Voor RE-Mine Poort Genk wordt momenteel samengewerkt met de stad Genk, het Agentschap Ondernemen, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij en UHasselt. Andere partners als de stad Hasselt en de gemeente Bilzen zullen eveneens worden betrokken.

Onderzoeksopdracht

T.OP Limburg lanceert onderzoeksopdracht “Prospectieve studie circulaire economie poort Genk”. Geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen tot 17/6. De documenten zijn terug te vinden via e-notification (ref. Dep. RWO-RV-AOM/14/03-F02).