Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

RE-MINE Stad Limburg

Stedelijk netwerk als motor van maatschappelijke dynamiek

De geplande acties van het programma Stad Limburg gaan de demografische uitdaging in Centraal Limburg aan. Het doel is om het stedelijke netwerk te versterken als motor van de maatschappelijke dynamiek in heel Limburg.

Doelstellingen

RE-MINE Stad Limburg mikt op de versterking van het stedelijk netwerk in Centraal Limburg als katalysator voor maatschappelijke ontwikkeling. Innovatie, levenskwaliteit, productie en verblijven staan daarbij centraal. Er wordt gestreefd naar een grotere kritische massa van stedelijkheid. Op korte termijn, onafhankelijk van demografische groei, kunnen nieuwe concepten en strategieën voor verdichting, verweving of verbinding een wisselwerking tot stand brengen tussen permanent en tijdelijk verblijven in de regio. Zowel  wonen, werken, zorg, energie, mobiliteit als natuur en recreatie komen daarbij aan bod. Op lange termijn mikt RE-MINE Stad Limburg op een gediversifieerd woonbeleid, dat gebaseerd is op intergemeentelijke samenwerking.

Partners

Voor het programma RE-MINE Stad Limburg wordt samenwerkt met de Provincie Limburg en UHasselt. Woonbeleid, Stedenbeleid en het Kenniscentrum Stedenbeleid zullen eveneens betrokken worden.