Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Welvarend breed verblijfslandschap

Net als elders in Vlaanderen staat ook in Limburg de woonkwaliteit onder druk. Maar met zijn ongerepte natuur, uitgebreide fiets- en wandelnetwerken en uitgestrekte open ruimte beschikt de regio tegelijk over unieke troeven om kwaliteitsvolle verblijf- of woonlandschappen te creëren. Om Centraal Limburg een duurzame en welvarende toekomst te geven, worden ruimtelijke ontwikkelingsstrategieën uitgewerkt die inspelen op de aantrekkelijkheid en diversiteit van het verblijflandschap.

Hefbomen voor een duurzame woonontwikkeling en toerisme

Vele delen van Limburg zijn vandaag stad noch landschap, een soort tussenland in een gefragmenteerde ruimte. Maar toch tekenen zich elementen af die de ruimtelijke ontwikkeling van de regio kunnen structureren. Duurzame mobiliteitsnetwerken vormen zo’n structurerend element, met bijzondere aandacht voor enerzijds trage wegen, wandelroutes en fietsnetwerken en anderzijds een efficiënt netwerk van openbaar vervoer. Ook verbindingen, polen en poorten geven structuur aan de ruimte. Ze vormen slimme verdichtingslocaties met ruimtelijke koppelingen tussen recreatie, toerisme, wonen, handel, zorg, werkgelegenheid, … Zo ontstaan collectieve clusters, die de identiteit en de samenhang van de openbare ruimte versterken. Het Nationaal Park Hoge Kempen en De Wijers fungeren ten slotte als thematische hefboom voor de kwaliteitsvolle ontwikkeling van een breed verblijfslandschap.