Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Burgerbevraging

INWONERS NOORDRAND WAARDEREN INSPANNINGEN VOOR GROENE RUIMTE

Aanvullend op de intensieve workshops met georganiseerde partners, werd ook de niet-georganiseerde burger bevraagd. Van midden november 2014 tot midden januari 2015 kon al wie woont en werkt in de Brusselse Noordrand zijn mening over de regio hier kwijt. 

Welke plekken spreken aan, welke gebieden zijn voor verbetering vatbaar en vooral: waarom? Dat waren de vragen.

Aan de workshops in het kader van T.OP Noordrand namen georganiseerde belanghebbenden deel; met de online enquête werden ook niet-georganiseerde burgers bij het project betrokken.

In totaal gaven een 300 mensen hierop een antwoord. Dat is onvoldoende om van een representatieve groep te spreken. Toch geven de resultaten een indicatie. Uit de reacties blijkt dat mensen vooral de groene ruimte, recreatiemogelijkheden, architectuur en allerhande voorzieningen in de Noordrand op prijs stellen. Het auto- en fietsverkeer, de veiligheid en de algemene inrichting van de openbare ruimte blijken de belangrijkste aandachtspunten.

De respondenten spraken zich telkens uit over een specifieke locatie. Zo werden bijvoorbeeld in de gemeente Vilvoorde het domein Drie Fonteinen, de Watersite en de Kruitfabriek geprezen om hun groene karakter en de mogelijkheden voor allerhande activiteiten. Sommige respondenten gaven wel aan dat de mobiliteit in Vilvoorde beter kan. Gevaarlijke verkeerssituaties voor fietsers, de staat van enkele fiets- en voetpaden, onvoldoende parkeergelegenheden en sluipverkeer vanaf de Brusselse Ring werden hierbij geciteerd.

In het westen van de Noordrand kregen onder andere het Beverbos en het gebied rond het Atomium bijval voor hun groene karakter.

Vliegtuiglawaai, mobiliteit en een gebrek aan groene ruimte werden als aandachtpunten aangeduid in het gebied dat zich uitstrekt van de Beurs in het centrum van Brussel, over het kanaal en Tour & Taxis, tot aan de Heizel.

De resultaten worden meegenomen in het territoriaal ontwikkelingsprogramma T.OP Noordrand.

MEER INFORMATIE

Bekijk de beknopte presentatie van de resultaten van de enquête of download het volledige rapport.