Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Onderzoeken

Om het proces met de partners te voeden werd een aantal experten gevraagd input te leveren. Drie studiebureaus en vijf experten leverden voorstellen en denkrichtingen. Ook uit workshops met studenten van de prestigieuze CASS Faculty (deel van de London Metropolitan University) kwam heel wat stof voor debat.

 

 

Ontwerpend Onderzoek

Om de debatten tussen de belanghebbenden te voeden en te stimuleren werden 3 onderzoeken opgestart. Aan de opdrachthouder van elke studie werd gevraagd een eigenzinnige aanpak te volgen en scherpe voorstellen te formuleren, die niet in lijn moeten zijn met de vier partners van T.OP Noordrand.

Hier vindt u de eindrapporten van deze onderzoeken:

 

     
 
 
Noordrand Regionale visie 

(Studio_015) 

momenteel niet beschikbaar

 A201-E40-Meiser-Nossegem

(Artgineering)

momenteel niet beschikbaar

 

Expertenadviezen

 

   Mobiliteit en milieu in de GEN-zone en de Noordrand 
(BRAL) 
video - presentatie - tekst
 
Synergies Europe - Bruxelles 
(Carola Hein - Bryn Mawr College)
video -presentatie - tekst
  Visions pour le Noordrand 
(Christian Vandermotten - ULB)
video - presentatie 
  Naar een nieuwe stedelijkheid voor de Noordrand 
(Eric Corijn)
video -presentatie - tekst
  Denken zonder maaiveld 
(Bart Vander Velpen)
video - presentatie - tekst
 
CASS workshops
  "IN HEYSEL" (26-27 januari 2014)
Buitenlandse studenten gingen met frisse blik op zoek naar plek voor 20.000 nieuwe woningen op het Heizelplateau.
  "Embrace Noordrand" (30 juni - 5 juli 2014)
Studenten uit diverse landen gingen de uitdaging aan om na te denken over mogelijke toekomsten voor de Noordrand. De positieve kijk op het territorium viel op, vertrekkend van de zoektocht naar ‘lucky finds.
  "Buda" (22-24 januari 2015)
Hoe kunnen we de ruimte in de zone ‘Buda’ in Vilvoorde beter benutten, om de industrie en distributie te versterken? Dat was de hamvraag tijdens deze internationale workshop.
  "Buda" (6-10 juli 2015)

Een reeks studenten, docenten en professionals op het vlak van ruimtelijke ontwikkeling ging tijdens deze workshop na hoe de stedelijke economie in de regio Buda zichtbaarder kan worden gemaakt.

  "Machelen" (2-5 november 2015)
Tijdens deze vijfde workshop bogen de studenten zich specifiek over de ruimtelijke en economische mogelijkheden van de realisatie van de nieuwe treinhalte Machelen op de Kerklaan in Machelen en de Broekstraat in Vilvoorde.

 

De Fabuleuze Fabrieksstraat

Om een beeld te verkrijgen van wonen en werken in de Brusselse Noordrand, heeft het bureau Studio Surplus, in opdracht van Ruimte Vlaanderen, veldwerk verricht in de Fabrieksstraat in Zaventem.  Lees hier meer over dit onderzoek naar een identiteit binnen de verstedelijking van de Noordrand rond Brussel.