Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Werksessies T.OP Noordrand

We hebben een reeks van vier werksessies met belanghebbenden georganiseerd. Tijdens deze sessies kwam input van experts en ontwerpend onderzoek aan bod. 

Het dagelijks bestuur (Ruimte Vlaanderen, Brussel Stedelijke Ontwikkeling, de Provincie Vlaams-Brabant en OVAM) legt die tussentijdse voorstellen daarna voor aan een stuurgroep. Die bestaat uit de Vlaamse en Brusselse administraties Mobiliteit, Openbare Werken, Leefmilieu, Economie en Wonen, Team Vlaams Bouwmeester en de Gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening van de provincie Vlaams-Brabant.

De stuurgroep leidt deze voorstellen door voor eventuele besluitvorming in de Vlaamse resp. Brusselse Regering.