Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

compensaties BIJ BESTEMMINGSWIJZIGING

en erfdienstbaarheden

Als een bestemmingswijziging leidt tot meerwaarde

  • planbaten, een heffing na bestemmingswijziging van onbebouwbare grond tot woonzone, zone voor bedrijvigheid of recreatiezone
     

Als een bestemmingswijziging leidt tot minderwaarde

  • planschade, een vergoeding na bestemmingswijziging van bebouwbare grond tot onbebouwbare grond
  • kapitaalschade, een compensatie voor eigenaars van landbouwgronden
  • gebruikersschade, een compensatie voor gebruikers van landbouwgronden
     

Als een nieuwe erfdienstbaarheid leidt tot minderwaarde van landbouwgrond