Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijk Beleidsplan

 

Ruimtelijke beleidsplannen leggen een lange-termijnvisie op de ruimtelijk ordening vast, en koppelen daar operationele doelstellingen aan.  Ze vervangen de ruimtelijke structuurplannen.  Deze plannen doen geen uitspraken over concrete percelen, en evenmin over het afleveren van vergunningen aan particulieren of bedrijven.

Ruimtelijke beleidsplannen worden op de drie bestuursniveaus gemaakt: