Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Besluiten Vlaamse Regering

29.03.2013
Besluit tot bepaling van de nadere regels inzake het planologisch attest