Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Besluiten Vlaamse Regering

05.05.2000
Ruimtelijke structuurplannen: vooroverleg over voorontwerp