Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Besluiten Vlaamse Regering

23.02.1994
normatieve en niet-normatieve delen van het definitief vastgestelde gewestplan