Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Besluiten Vlaamse Regering

28.12.1972
Voorschriften van de gewestplannen (koninklijk besluit 1972)