Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Besluiten Vlaamse Regering

29.05.2009
Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de concordantie van bijzondere bestemmingsvoorschriften van de plannen van aanleg