Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Besluiten Vlaamse Regering

10.02.2017
Besluit houdende regeling van het openbaar onderzoek over stedenbouwkundige verordeningen