Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Besluiten Vlaamse Regering

17.02.2017
Besluit betreffende het geïntegreerde planningsproces voor grups, planmer, veiligheidsrapportage en andere effectbeoordelingen