Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Besluiten Vlaamse Regering

10.05.2019
Besluit tot bepaling hoe bij een onteigeningsvergoeding rekening wordt gehouden met de waardevermeerdering door handelingen uitgevoerd in een reservatiestrook