Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Besluiten Vlaamse Regering

05.05.2000
Organisatie van het vergunningenregister