Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Besluiten Vlaamse Regering

10.07.2008
Besluit van de Vlaamse Regering houdende bepaling van de nadere regels voor het register van de onbebouwde percelen