Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Rapport Groenpool

Tussen de stad Antwerpen en De Kempen, op het grondgebied van de gemeenten Wommelgem en Ranst, ligt een gebied met een bijzondere potenties voor natuurontwikkeling, namelijk de ‘Groenpool Antwerpen’. De ‘Groenpool Antwerpen’ ligt op een strategisch knooppunt van een aantal belangrijke ecologische structuren zoals de Schijnvallei, de Netevallei en de vallei van de Tappelbeek. De open ruimte, met enkele waardevolle natuurkernen, is doorheen de jaren door de toevoeging van oostwestgerichte infrastructuren zoals Albertkanaal en E313 meer en meer versnipperd geraakt, met negatieve gevolgen voor het ecologisch systeem. Bovendien zijn er in het gebied enkele grote en complexe (infrastructurele en economische) projecten gepland gaande van de verbreding van E313 tot de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen in het kader van het economisch netwerk Albertkanaal (ENA). Aangezien de open ruimte nu reeds onder druk staat, is er dringend nood aan een daadkrachtige aanpak voor de ontwikkeling van de ‘Groenpool Antwerpen’.  Met deze studie wil de Vlaamse Overheid haar ambities uitspreken om, in samenwerking met de verschillende partners, dit groengebied verder te gaan ontwikkelen in de komende jaren. Voorliggend ideeënboek is het resultaat van een intensief onderzoekstraject onder impuls van het departement Omgeving en het agentschap Natuur en Bos. Samen met alle betrokken partners werd onderzocht hoe de Groenpool Antwerpen vorm kan krijgen en kan uitgroeien tot een unieke plaats voor mens en dier​.

Lees ook: