Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Studiedag 2013

Studiedag 'Onderzoek Ruimte Vlaanderen 2013' - presentaties

De afgelopen jaren heeft het departement Ruimte Vlaanderen onderzoeken uitgevoerd rond uitdagingen, vraagstukken en instrumenten voor het ruimtelijk beleid. Op 28/11/2013 werd hierover een studiedag georganiseerd.
Hieronder vindt U de presentaties van de sprekers:

Algemene toelichtingen

Inleiding (Ivo Palmers)
Onderzoeken voor het departement Ruimte Vlaanderen 2010-2013 (Ann Pisman)

 

Workshops

Workshop 1: Van Urban Sprawl tot LABO Ruimte, over ontwerpend onderzoek op regionale schaal.

Ruimte Vlaanderen onderzoekt reeds geruime tijd regionale vraagstukken via ontwerpend onderzoek. Dit gebeurt zowel intern als met externe partners in coproductie. In de workshop zullen de recente studies ‘visies en concepten voor het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen’ (AWB) en ‘polycentrisme’ (UAPS) worden belicht en kritisch bevraagd door 3 externe experten. We polsten bij u hoe het beter kan.

Hierbij werden volgende toelichtingen gegeven:

- overzicht 2000-2011 (Geldof, Zaman)

- afgeronde studies 'visie en concepten BRV' en 'polycentrisme' (Geldof, Zaman)

reflectie (Nel Janssens)

- Kaart en beelmateriaal BRV (Geldof, Zaman)

- Labo Ruimte + debat (Geldof, Zaman)

 

Workshop 2: Nieuwe concepten voor zuinig ruimtegebruik.

De workshop wordt georganiseerd naar aanleiding van de onderzoeken ‘Slim ruimtegebruik door hergebruik en omkeerbaar ruimtegebruik’ door Technum-AMRP UGent, ‘Ruimtelijke impact van technologische ontwikkelingen 2020 - 2050’ door TNO en Urban Unlimited en ‘Ruimtelijk rendement’ door VITO. In deze workshop discussieerden we over vernieuwende concepten voor zuinig ruimtegebruik en werden hiaten in de huidige kennis en onderzoek bloot gelegd. Hierbij werden volgende toelichtingen gegeven:

- Inleiding (Jan Schreurs)
- Slim ruimtegebruik door hergebruik en omkeerbaar ruimtegebruik (Brian Van Acker – Technum-Tractebel)
- Ruimteneutraliteit – meten en verkennen (Guy Engelen – VITO)
- Ruimtelijke Impact van Technologie (Luuk Boelens – UGent)
- Stellingen waarrond gediscussieerd werd.

 

Workshop 3: Klaar voor het weer van morgen? Klimaatverandering daagt onze samenleving uit.

We moeten actie ondernemen en liefst snel. Er is momenteel een duidelijke lagune tussen waar het naartoe moet om een klimaatbestendig Vlaanderen te bekomen en de hedendaagse realiteit. In deze workshop discussieerden we rond drie ruimtelijke componenten op regionale schaal, namelijk blauwgroene netwerken, energielandschappen, en verdichting van steden en uitdunnen van buitengebieden. Hoe zouden we acties voor ruimtelijke uitdagingen operationeel kunnen maken? De workshop wordt georganiseerd naar aanleiding van het onderzoek 'Met ruimtelijk beleid naar een klimaatbestendig landschap' door Alterra Wageningen en AnteaGroup. Volgende toelichtingen werden gegeven:
- Vlaams klimaatplan (Mieke Cornelis en Maarten Van Leest – LNE)
- Ccaspar (Georges Allaert)
- Met ruimtelijk beleid naar een klimaatbestendig Vlaanderen (Marten Dugernier – Antea Group)

 

Workshop 4: Verschillende kijk op hetzelfde landschap.

De brede betekenis van het begrip landschap zorgt er voor dat er ook een grote variëteit aan landschapsonderzoek bestaat. Landschap kan gezien worden vanuit de beleving er van, als een actieveld voor diverse maatschappelijke functies, als een gemeenschappelijk erfgoed, maar ook als een integrerend concept. De workshop exploreert en positioneert een aantal mogelijke benaderingen, waaronder ook dat van recent uitgevoerd onderzoek, binnen dit spectrum. Volgende presentaties werden gegeven.

- LANDSCHAP? Landschapsnarratieven in ruimtelijk ontwerp (Sylvie Van Damme - Hogeschool Gent)
- Landschap in de onderzoeksagenda (Peter Vervoort en Inge Pennincx - Ruimte Vlaanderen)
- Veerkrachtig landschap (Michiel Brink - Royal HaskoningDHV)
- Ecosysteemdiensten: een concept voor duurzamelandschapsplanning en –ontwikkeling (Liesbet Vranken - KULeuven)
- Naar een bredere benadering van het landbouwlandschap (Bomans Kirsten - Antea Group)
 

Nieuwe instrumenten voor Vlaanderen in de toekomst:

Een debat hierover werd voorafgegaan door volgende presentaties:

- Onderzoek naar een instrumentarium voor strategisch en realisatiegericht ruimtelijk beleid in Vlaanderen (Ewald Wauters - Technum-Tractebel)
- Instrumentarium RO: een toekomstig samenspel van beleidsplannen, RUPs, versnelde investeringsprojecten, strategische projecten en (omgevings)vergunningen (Stefaan Van Rossum en Wolfgang Vandevyvere – Ruimte Vlaanderen)
- Instrumentarium van de Vlaamse Landmaatschappij (Griet Celen – VLM)
- Gebiedsontwikkeling in tijden van crisis: nieuwe strategieën en instrumenten als de oplossing (Erwin Vanderkrabben - Radbout Universiteit Nijmegen)