Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Team Onderzoek en Monitoring

Het team onderzoek maakt deel uit van de afdeling Onderzoek en Monitoring van Ruimte Vlaanderen.

Missie en doelstellingen

Wij coördineren of voeren zelf beleidsrelevant (wetenschappelijk) onderzoek en monitoring uit met betrekking tot thema’s en processen relevant voor de ruimtelijke ontwikkeling van Vlaanderen. Wij verzorgen de omgevingsanalyse, de beleids- en beheersmonitoring met betrekking tot thema’s en processen relevant voor de ruimtelijke ontwikkeling van Vlaanderen.

Dit heeft tot doel het inzicht in maatschappelijke effecten, tendensen, methodologie en kennis van beleid en beleidsintenties met ruimtelijke impact te vergroten en finaal, door de kennis en informatie, de kwaliteit van de politiek-bestuurlijke afweging te verhogen.

Dit onderzoek resulteert in indicatoren, tijdsreeksen, studierapporten, publicaties en studiedagen. De verworven kennis wordt ontsloten zowel naar een gespecialiseerd als naar een breed publiek.

Het team staat in voor het beheer van bijzondere overeenkomsten over onderzoek met relevante externe partners:

 • Het protocol LABO RUIMTE werd in 2012 ondertekend tussen Ruimte Vlaanderen en het Team Vlaams Bouwmeester
 • Het onderzoeksteam levert het lid van het Monitoring Commmittee van ESPON. Meer informatie over ESPON vindt u op www.espon.eu en over de Belgische contactpunten van ESPON op www.espon.be
 • Het raamcontract met VITO, ondertekend in 2013, ter ondersteuning van het onderzoek en de monitoring binnen Ruimte Vlaanderen.

Contactpersonen

Ivo Palmers, afdelingshoofd 
Ivan Vyverman, secretariaat

Algemeen contactpunt afdeling Onderzoek en Monitoring:
aom@rwo.vlaanderen.be
tel. 02/553.83.50
adres: Ruimte Vlaanderen, Afdeling Onderzoek en Monitoring, Koning Albert II-laan 19 bus 12, 1210 Brussel

Team Onderzoek:

 • Ann Pisman, directeur Onderzoek, tel. 02/553.03.17 of 0490/58.73.61
 • Charlotte Geldof (ontwerpend onderzoek, Labo Ruimte, veerkracht)
 • Jozefien Hermy (veerkracht)
 • Isabelle Loris (stedelijk systeem)
 • Inge Pennincx (ruimtelijk-economische netwerken)
 • Anneloes van Noordt (ESPON, veerkracht)
 • Peter Vervoort (mens, kwaliteit en gezondheid, instrumentarium)
 • Peter Willems (ruimtelijke analyse)
 • Sophie De Mulder (ruimtelijk-economische netwerken)

Team Monitoring:

 • Stijn Vanacker, directeur Monitoring, tel. 02/553.83.50 of 0473/92.86.58
 • Katleen Vermeiren (VCRO instrumenten, windturbines)
 • Bart Denys (signaalgebieden)
 • Jean-Paul Beys (Qlikview)
 • Wouter Brems (ROP)

U kan een teamlid bereiken via het algemeen nummer of door een rechtstreekse e-mail te sturen (voornaam.achternaam at rwo.vlaanderen.be).

ESPON

ESPON op deze site