Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Documentatie voor de gebruiker

Richtlijn voor de digitale uitwisseling van stedenbouwkundige informatie

Vertrekkend van de bestaande relevante richtlijnen en op het ritme van de technische ontwikkelingen van het uitwisselplatform, werd er stapsgewijs gewerkt aan een geïntegreerd en coherent richtlijnenpakket dat het digitale uitwisselplatform begeleidt. De inhoud van dit document kwam tot stand na intensief overleg tussen de stakeholders, met name vertegenwoordigers uit de beleidsvelden ruimtelijke ordening en GIS van de gemeentebesturen, de provinciebesturen en het Vlaamse Gewest. Bij de uitwerking van het richtlijnenpakket werd de nodige aandacht besteed aan een gefaseerde aanpak en implementatie van bepaalde deelaspecten, om er voor te zorgen dat alle betrokkenen mee waren. De diversiteit van de betrokken actoren vormde hierbij een belangrijk aandachtspunt.

Documenten

 • richtlijnen voor de digitale uitwisseling van stedenbouwkundige informatie (versie 3.2 - februari 2019 - pdf, 1MB).
 • bijlagen bij het richtlijnenboek (versie 3.0 - april 2018, pdf, 1,3MB)
 • alle aanpassingen aan het richtlijnenboek(pdf, 302kb)
   
 • 'cookbook' voor opmaken van plannen conform de DSI-richtlijnen (versie 3.3 - februari 2019 - pdf, 1,4MB).
 • 'cookbook' voor het opmaken van plannen conform de DSI-richtlijnen (versie 3.3 - februari 2019 - html).
 • alle aanpassingen aan het cookbook (pdf, 213KB).
   
 • matrix met overzicht van welke gegevens minimaal per dossiertype aangeleverd moeten worden (versie 20181122, xlsx, 54KB) .
 • alle aanpassingen aan de matrix (pdf, 290KB).
   
 • overzicht van welke shapefiles aangeleverd kunnen worden en welke attributen al dan niet verplicht zijn (versie 20190114, xlsx, 28KB).
 • handleiding voor het gebruik van DSI-gegevens (versie 1.2, pdf, 3,4MB).

Sjablonen

 • Dossieridentificatieformulier (ZIP, 5kB) (Deze ZIP bevat zowel een formulier voorzien van commentaar als een vereenvoudigd formulier zonder commentaar.)

Andere documenten

Aanpassingen