Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Kritische succesfactoren

Dit innovatietraject kent een hoge complexiteit. Er zijn immers diverse betrokken partijen, er wordt een gedistribueerd concept nagestreefd, bestaande uitwisselsystemen moeten worden geïntegreerd, de gegevens zijn vormelijk verschillend, en de digitale beschikbaarheid is divers. Het is daarom belangrijk dat een aantal succesfactoren continu bewaakt worden.

 • Implementatietraject van de innovatie
  • Gefaseerde aanpak bij de implementatie
  • Verplichting is cruciaal, maar wel gefaseerd en met voldoende overgangsperiode
  • Verankering in de wetgeving
  • Rekening houden met de heterogeniteit van de deelnemers en van de digitale gegevens
  • Nastreven van een win-win situatie voor alle deelnemers
  • Voldoende communicatie en advies rond implementatietraject en beheersfase
 • Beheer van de oplossing
  • Wie gaat het platform beheren en op welke manier
  • Validatie van de plannen
  • Certificering van software?
  • Wijziginsbeheer en doorontwikkeling standaarden
 • Kwaliteit van de gegevens
  • Bewaking van de afstemming met de GDI-doelstellingen
  • Eenduidig statuut van gegevens op het uitwisselplatform
  • Creatief omgaan met de onnauwkeurigheden en voortdurend wijzigende (percelen)kaarten die als ondergrond worden gebruikt
 • Functionele en technologische keuzes
  • Centrale beheeromgeving