Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Voortgang

Op dit moment is een eerste operationele versie van het uitwisselplatform ontwikkeld, is er een geoviewer op de gegevens  in opbouw, evenals een toepassing (omgevingscheck) die een genuanceerde doorprikbevraging toelaat.

Bij de ontwikkeling van fase I van het uitwisselplatform werd een gebruikersgroep samengesteld bestaande uit vertegenwoordiging uit het Departement Ruimte Vlaanderen (als trekker),  de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG), enkele representatieve gemeentebesturen, de Vereniging van Vlaamse provincies (VVP), enkele  representatieve provinciebesturen, en het Agentschap voor Geografische Informatie (AGIV). Daarnaast werd er ook een technische werkgroep samengesteld met de belangrijkste softwareleveranciers van de gemeente- en provinciebesturen. 

Tijdens de zomer van 2014 werden de eerste plannen opgeladen op het DSI-platform. In deze fase werden de gegevens afkomstig van het Vlaamse gewest (cq gegevens over gewestplannen, gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen en hun afgeleiden, en gewestelijke verordeningen), opgeladen. In de loop van 2015 zijn ook een aantal lokale besturen (gemeenten en provincies) begonnen met het opladen van hun gegevens op het platform.

Volgend overzicht (situatie juni 2018) geeft inzage in het aantal gemeenten (en provincies) die intussen aan de slag zijn gegaan met DSI of de intentie hebben om van start te gaan. Voor de gemeenten is ook een kaart (situatie juni 2018) beschikbaar.