Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening
Eén omgevingsvergunning in plaats van stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning

Op 23 februari 2017 treedt de regelgeving rond de omgevingsvergunning in werking.


Achtergrondinformatie

Meer informatie vindt u op www.omgevingsloket.be