Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Vorming planbaten

Het departement RWO voorziet opleidingen die zich toespitsen op het aanmaken van het grafisch register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan zijn. Daarnaast wordt ook de methode voor opmaak van de geodatabank van (deel)percelen die in aanmerking komen voor een planbatenheffing toegelicht.

Het Departement RWO organiseerde in januari en februari 2010 en in april en mei 2011 een aantal vormingssessies over het thema 'planbaten'.  

Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven via onderstaand formulier.

 

Hier vindt u de presentatie / handleiding terug die in de voorbije vormingssessies werd gebruikt:

- versie 2010 (ppt, 690KB)

- versie 2011 (ppt, 4MB)

Aanmeldingsformulier voor vorming:
Verstuur
*Verplicht veld