Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Technische richtlijnen voor de opmaak en uitwisseling van een digitaal vergunningeregister.

vorige wijzigingen:
- 27/10/2000
- 20/12/2000 en 21/12/2000
- 05/04/2004
- 18/04/2005
- 14/08/2009
- 28/04/2015
- 05/05/2015

- 14/03/2016

-13/09/2016

- laatste wijziging: 10/10/2016


In de technische richtlijnen die u verder kunt downloaden wordt het uitwisselingsschema van het vergunningenregister beschreven. Dit is een opsomming van de velden met hun eigenschappen en de wijze waarop deze velden gestructureerd zijn in gegevensgroepen, zodanig dat de gegevens eenduidig interpreteerbaar zijn.

De technische richtlijnen bevatten zeker geen kant en klare toepassing noch een een verplicht te gebruiken databankschema.

Elke gemeente kan dus zijn eigen toepassingen inzake stedenbouwkundige vergunningen blijven ontwikkelen en gebruiken. Elke gemeente moet wel in staat zijn om de gegevens betreffende het vergunningenregister volgens de hierna opgestelde technische specificaties aan RWO (in casu de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar) over te maken.

 

Download de actuele technische richtlijnen (versie 2.7 - aangepast op 10/10/2016 - pdf)

Download de .xsd van de actuele technische richtlijnen

Download de vroegere technische richtlijnen (versie 2.4 en 2.5 - aangepast op 01/12/2015 en 14/03/2016 - pdf)

Download de vroegere technische richtlijnen (versie 2.3 - aangepast op 27/03/2015 - pdf)

Download de vroegere technische richtlijnen (versie 2.01 - aangepast op 14/08/2009 - MS Word)

Download de vroegere technische richtlijnen (versie 1.04 - aangepast op 18/04/2005 - MS Word)

Download de vroegere technische richtlijnen (versie 1.03 - aangepast op 05/04/2004 - MS Word)

 

Welke velden moeten worden ingevuld (verkavelingen van voor 1970)?

 

Vragen? Problemen? Stuur een mailtje naar de administratie