Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Vlaamse Infodagen

Op Vlaamse Infodagen worden zo uniform mogelijk grote wijzigingen in de Vlaamse wet- en regelgeving gecommuniceerd. De Vlaamse Infodagen zijn gericht op lokale ambtenaren, maar ook geïnteresseerde Vlaamse ambtenaren zijn van harte welkom.

 

Vlaamse infodag op 13 december 2016

Op 13 december 2016 vond in het Brusselse Boudewijngebouw een Vlaamse Infodag plaats over de integratie van de plan-milieueffectrapportage en andere effectbeoordelingen in de ruimtelijke uitvoeringsplannen. Meer info vindt u hier.

 

Vlaamse Infodagen januari-februari 2016

De eerste Vlaamse Infodagen van 2016 vonden plaats in januari-februari en werden provinciaal georganiseerd.

De volgende thema's kwamen aan bod:

 • Inleiding: Atrium Lerend Netwerk
  Korte toelichting over het Atrium Lerend Netwerk en actuele thema’s.
 • 0wijziging in het Onroerenderfgoedbesluit 
  (Agentschap Onroerend Erfgoed)
  Op 1 januari 2016 trad het gewijzigde Onroerenderfgoedbesluit gefaseerd in werking. Tijdens de toelichting gingen we dieper in op het luik archeologie en dan voornamelijk het archeologisch onderzoek bij vergunningsplichtige ingrepen. We focusten op de taken van de vergunningverlenende overheid. In een tweede deel behandelden we de geïntegreerde toelating in de vergunningen inzake ruimtelijke ordening, specifiek voor beschermd onroerend erfgoed, en waar op gelet moet worden.
 • Integratie van plan-MER in ruimtelijke uitvoeringsplannen 
  (Ruimte Vlaanderen, departement LNE)
  Het ontwerpdecreet dat de integratie van plan-milieueffectrapportering en andere effectbeoordelingen in ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) regelt, werd goedgekeurd. Tijdens de toelichting gingen we in op de uitwerking van een geïntegreerd planningsproces voor RUP’s en op de betekenis daarvan voor gemeentelijke planningsprocessen.
 • Draaiboek “Lokaal Groenplan” 
  (Agentschap Natuur en Bos)
  We eindigden de infodag met een introductie over de opvolger van de handleiding groenstructuurplanning: het draaiboek Lokaal Groenplan. Dat boek past in de beleidslijnen uit het witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen omtrent de groenblauwe dooradering van het bebouwde weefsel. Het draaiboek wil lokale overheden stimuleren en inspireren om daar werk van te maken.

Hier vindt u een algemeen verslag van de Vlaamse Infodagen januari-februari 2016.