Klachten Klachtenformulier Klacht indienen
Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Heb je een klacht over onze werking?

Informatie en contactgegevens vind je op omgevingvlaanderen.be