planologisch attest
Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke ordening - ondernemers

1. U wilt een bedrijfspand of grond aankopen. Waar houdt u best rekening mee?


2. U wil als ondernemer bepaalde werken uitvoeren aan uw gebouw of er een bepaalde activiteit uitoefenen.


3. Uw bedrijfsactiviteit is zonevreemd. Welke ontwikkelingsmogelijkheden heeft u nog op uw huidige locatie?

  • a. Hoe stel ik vast dat mijn bedrijf zonevreemd is?
  • b. Welke werken/handelingen zijn vergunbaar aan een zonevreemde constructie?
  • c. Welke functies zijn vergunbaar buiten de geëigende bestemmingszone? 
  • d. Planologische attesten