Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

27.02.2019
Beleidsfora: Handvaten voor een kwalitatief ruimtelijk beleid

De strategische visie BRVstelt ons als professionals en beleidsmakers voor belangrijke opgaves. Uitbreiden wordt de uitzondering. Transformatie wordt de norm. Leefomgevingskwaliteit staat voor nieuwe kansen.

Het Departement Omgeving organiseert beleidsfora op 26 maart en 2 april 2019.

Deze beleidsfora geven een houvast om in de praktijk het streven naar rendement en kwaliteit met elkaar te verzoenen. We worden op de goede weg gezet door de 10 ruimtelijke kernkwaliteiten volgens de strategische visie BRV, een aanpak rond luwte en rust in de stad, geluid en lucht als planningsfactor, het meetinstrument regionale omgevingskwaliteit, een praktijkleidraad rond zorgwonen en tijdelijk wonen, de webtool ruimtelijk rendement en intergemeentelijk georganiseerde kwaliteitskamers.

Voor wie?
Lokale besturen en professionals in omgevingsbeleid

Registreren kan via onderstaande links.

Deze opleiding is erkend door de Federale Raad van Landmeters-Experten en attesten (3 uur) zijn downloadbaar via www.vvle.be.

ESPON

ESPON op deze site