Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

GEWESTELIJKE Planningsprocessen

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen heeft op Vlaams niveau een groot aantal planningsprocessen geïnitieerd, zoals de Afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur (AGNAS) en het Economisch Netwerk Albertkanaal.

De website van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen geeft een overzicht van deze processen.