Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Steunpunten beleidsrelevant onderzoek

Het Steunpuntenprogramma ondersteunt het beleid van de Vlaamse overheid op wetenschappelijk vlak en wordt door haar gefinancierd. Zo kan er snel en proactief worden ingespeeld op maatschappelijke ontwikkelingen en uitdagingen.

Meer informatie over het Steunpuntenprogramma vindt u hier.

Gedurende twee generaties Steunpunten kwamen heel wat ruimtelijke thema's aan bod. Wie hier meer over wil weten, klikt verder op een van de twee Steunpunten: