Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Expertenforum

In de periode 2012-2013 werd een gedeelte van het onderzoeksbudget van Steunpunt Ruimte gebruikt als ondersteuning van de opmaak van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) in de vorm van een expertenforum. Dit forum maakte een kritische wetenschappelijke reflectie over de ruimtelijke uitdagingen en formuleerde concrete voorstellen om hier een antwoord op te bieden.

De bevindingen van het expertenforum vindt u terug in de publicatie “Strategische allianties en territoriale pacten voor een duurzame Vlaamse ruimte: visie van het expertenforum Ruimte Vlaanderen”.