Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Living labs

In de periode 2014-2015 werd binnen Steunpunt Ruimte het 'Living labs'-onderzoek uitgevoerd.
Dit onderzoek heeft drie doelstellingen:

1. Het lopende Steunpunt-onderzoek verbinden met de problemen en beperkingen van de dagelijkse planningspraktijk. Dit door verschillende type gebruikers (overheid, burgers, ondernemers) vroeg en continu te betrekken bij het bedenken, testen en verbeteren van innovatieve oplossingsrichtingen en transitiepaden.

2. De verschillende onderzoeken binnen Steunpunt Ruimte en de kennisontwikkeling binnen het departement Ruimte Vlaanderen beter op elkaar afstemmen door onderlinge samenwerking tussen verschillende onderzoekers voor gemeenschappelijke casussen.

3. Mogelijke oplossingen in een vroeg stadium laten wortelen in strategische sectoroverschrijdende actorencoalities tussen lokale en hogere overheden, burgers en ondernemers en zo de realisatiewaarde, de veerkracht en de effectiviteit van de planningspraktijk versterken.