Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Leeswijzer Steunpunt Ruimte 2012-2015

De Vlaamse overheid gaf op 10 november 2011 een erkenning aan de derde generatie Steunpunten 2012-2015. 'Steunpunt Ruimte' is de opvolger van 'Steunpunt Ruimte en Wonen' en bestaat uit een consortium met onderzoekers van KU Leuven, UGent en UAntwerpen. Steunpunt Ruimte wil een beter inzicht verwerven in de transformaties van ruimte in Vlaanderen en nagaan waarom en hoe deze transformaties ontstaan.

Deze leeswijzer bevat de hoofdlijnen van het onderzoek, een voorstelling van de resultaten  en een bespreking van de beleidsrelevantie.

Bekijk hier de leeswijzer.