Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Toekomstverkenningen

Het onderzoek rond toekomstverkenningen heeft een dubbele doelstelling: enerzijds de verkenning van scenario-analyse, anderzijds ontwerpend onderzoek als complementaire methode. Terwijl scenario-analyse gericht is op de concept-gedreven, narratieve dimensie van ruimtelijke toekomstverkenningen, bestudeert ontwerpmatig onderzoek mogelijke toekomstscenario's d.m.v. ruimtelijke verkenning van vormen, types en processen op verschillende schalen. Het doel is om methodes te ontwikkelen die wetenschappelijk gefundeerd zijn en een duidelijke toepasbaarheid hebben voor hedendaags ruimtelijk beleid.
De resultaten werden gebundeld in twee thema’s:

Ontwerpmatig onderzoek en ruimtelijke transformaties

Het uitgangspunt in dit rapport van toekomstverkenning is omgaan met ‘wicked problems’ en de typische onzekerheid die daarmee gepaard gaat. Ze verkent het onderwerp aan de hand van een case van peri-urbane landbouw en  werkt een kader uit voor ontwerpend onderzoek door in te gaan op analoge oefeningen rond ‘wicked problems’.

 

 

 

 

Toekomstverkenning als collectief leren

Deze publicatie verkent collectief leren bij complexe ruimtelijke vraagstukken als methode voor toekomstverkenningen in ruimtelijk beleid. Het rapport gaat dieper in op twee  cases en geeft aanbevelingen voor ruimtelijke planning in een context van hoge onzekerheid en complexiteit.