Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Veerkracht

Dit onderzoek schakelt verschillende disciplines in voor de ontwikkeling van een nieuwe kennisbasis voor het opbouwen van veerkracht ten aanzien van externe en interne schokken. Die zijn het gevolg van het veranderende klimaat, de veranderende bevolkingssamenstelling en de uitdagingen op vlak van voedsel, water en energie.

Ruimtelijke veerkracht is de mate waarin een socio-ecologisch systeem o.b.v. strategische keuzes zichzelf kan verdedigen tegen interne en externe schokken d.m.v.
adaptieve vormen van landgebruik, ruimtelijke structurering en ruimtelijke integratie. Het onderzoek gaat in op ruimtelijke concepten en modellen die deze schokken kunnen bufferen.
 
Het basisrapport verkent het thema veerkracht conceptueel en geeft aan op welke manier veerkracht binnen ruimtelijke planning benaderd kan worden:

Ruimtelijke veerkracht

Ruimtelijke veerkracht is een concept dat vaak vaag beschreven wordt. Deze publicatie klaart het concept verder uit als basis voor onderzoek naar de mogelijkheden voor het verhogen van de ruimtelijke veerkracht ten aanzien van externe en interne schokken.

 

 

 

 

 

De resultaten van het diepgaandere onderzoek werden verder gebundeld in drie thema’s:

Bio-productie en veerkracht

Deze publicatie gaat in op het begrip bio-productieve ruimte en de relatie tussen bio-productieve ruimte en de veerkracht van productieve systemen. Daarnaast ontwerpt ze een analytisch kader waarin naast productiediensten ook ecosysteemdiensten in rekening worden gebracht. Ze past dit toe op extensieve veeteelt binnen een half-natuurlijk landschap als case. Tot slot bekijkt ze het potentieel dat tuinen in Vlaanderen hebben voor de veerkracht van de bio-productiviteit.

 

 

Overstromingen en veerkracht

Deze publicatie vertrekt van de overstromingsrisico’s en gaat op zoek naar een veerkrachtige manier om hiermee om te gaan. Anders dan een klassieke, technische benadering waarbij gefocust wordt op waterinfrastructuur, gaat dit onderzoek in op het maatschappelijke aspect van overstromingsbeheer.

 

 

 

 

Vergrijzing, migratie en veerkracht

Deze publicatie verkent de uitdagingen van demografische veranderingen van vergrijzing en migratie en onderzoekt de mogelijkheden om de Vlaamse ruimte veerkrachtiger te maken ten aanzien van grote demografische schokken.
Het eerste deel verkent het thema migratie met een focus op de rol van aankomstwijken, het tweede deel gaat in op vergrijzing in de specifieke Vlaamse ruimtelijke context