Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Studiedag 2017

Duurzaam watermanagement in de polders

Op maandag 9 oktober 2017 organiseerde T.OP Kustzone de studiedag ‘Duurzaam watermanagement in de polders’ in samenwerking met de VLM, VMM en de provincie West-Vlaanderen. Daarmee wil ze bestaande kennis verspreiden en partners samenbrengen om kennis op te bouwen en pilootprojecten samen vorm te geven. Meer dan 100 geïnteresseerden zakten af naar Brugge om maatregelen voor een duurzaam watermanagement te bespreken. Zowel bestaande als mogelijk toekomstige duurzame oplossingen kwamen aan bod. Tijdens de pauze konden deelnemers informatie inwinnen over lopende INTERREG-projecten van de partners.

Presentaties

Hieronder vindt u de presentaties van de studiedag terug.