Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Historiek

december 2016: Eerste actieprogramma

Het territoriaal ontwikkelingsprogramma Noordrand, heeft na een uitgebreide bevraging van de belanghebbenden in 2014-2015 en een consultatieronde in het voorjaar van 2016 een eerste actieprogramma klaar. Dit werd in december 2016 voorgelegd aan de bevoegde ministers.

 

 

 

 

Januari-april 2016: Consultatieronde rond 'Proeve van Programma'

Welke uitdagingen en kansen kent de Noordrand op het vlak van ruimtelijke ontwikkeling? In 2015 boog het team van T.OP Noordrand zich over die vraag, samen met experten  en belanghebbenden. Doel was te komen tot een territoriaal ontwikkelingsprogramma voor het gebied, met concrete acties.

De reeks van werksessies, expertenadviezen, onderzoeken, workshops met internationale studenten en een online bevraging van wie woont en werkt in de Noordrand, heeft geleidt tot een 'Proeve van programma', een voorstel waarop iedereen kon reageren van januari tot april 2016.

 

 

2014-2015: Visievorming via werksessies, onderzoek en burgerbevraging

werksessies

 

 

 

onderzoek

 

 

 

burgerbevraging