Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Zoek een besluit op trefwoord

Besluiten Vlaamse Regering

19.06.2009
Besluit met betrekking tot het overnemen van de verplichtingen inzake plan-milieueffectrapportage