Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Zoek een besluit op trefwoord

Besluiten Vlaamse Regering

04.04.2014
Besluit houdende de digitalisering van het ruimtelijke vergunningenbeleid