Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Zoek een besluit op trefwoord

Besluiten Vlaamse Regering

28.11.2003
Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst van toelaatbare zonevreemde functiewijzigingen