Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Zoek een besluit op trefwoord

Besluiten Vlaamse Regering

05.06.2009
Besluit houdende nadere regelen betreffende de aankoop na weigering van stabiliteitswerken